Teknisk informasjon


Materialets egenskaper

Materialet vi bruker til FloorLift™ er et to-komponent resin. Dette ekspanderer og herder etter et halvt minutt og blir stivt slik at det kan bære høye laster. Jo mer skummet må løfte, jo tettere blir det, og dess mer kan det bære.

For å stabilisere fyllinger, der eksempelvis småstein har sildret ned mellom de større, vil skummet fylle hulrom mellom steinene slik at disse innkapsles og ikke kan bevege seg mer. I dette tilfellet er ikke ekspansjonskraften avgjørende, men mer fyllingsgraden.

Grafen nedenfor viser trykkfastheten relativt til tettheten av materialet.