Teknisk informasjon


Skummets egenskaper

Skummet vi bruker til FloorLift-metoden er et to-komponent resinskum. Dette ekspanderer og herder etter et halvt minutt og blir stivt slik at det kan bære høye laster. Jo mer skummet må løfte, jo tettere blir det, og dess mer kan det bære.

For å stabilisere fyllinger, der eksempelvis småstein har sildret ned mellom de større, vil skummet fylle hulrom mellom steinene slik at disse innkapsles og ikke kan bevege seg mer. I dette tilfellet er ikke ekspansjonskraften avgjørende, men mer fyllingsgraden.

Grafen nedenfor viser trykkfastheten relativt til tettheten av skummet.

Testing av metoden

FloorLift-metoden har vært testet, evaluert og approbert av blant annet:

  • Norsk byggforskningsinstitutt (NBI)
  • Sintef (det presiseres at det er det ferdige produktet etter injiseringen, som er godkjent som ikke helsefarlig. Selve nytten og resultatet av løftingen kan ikke Sintef si noe om.)
  • TÜV (dokument nr. BO_IFP-215089-270112-PUG-M028_ING.doc)
  • Socotec (Rapport nr. 10.1829 DOSSIER no FX 2639/9)
  • Hygiene-institut des Ruhrgediets (Rapport nr. A113992a-04-WR)