FloorLift-metoden


FloorLift-metoden

Når masser og undergrunnen beveger seg, krymper, vaskes ut eller komprimeres, vil betongplater som ikke er selvbærende oppføre seg plastisk og synke etter. FloorLift-metoden vil kunne stabilisere grunnen, fylle hulrommene og løfte betongplaten tilbake på plass.

FloorLift-metoden består i å bore en serie med 12 mm hull med 1-3 m avstand. Ved å føre et kobberrør gjennom hullet kan vi dirigere massen hvor vi vil. Vårt spesielle URETEK resin blir så blandet og injisert mellom platen og grunnen, eller i grunnen. Når resinet utvider seg under platen, utvikler det en løftekraft på opptil 40 tonn per m². Vår erfaring og god hjelp fra en nivålaser, fører til nøyaktig kontroll av prosessen. Metoden er renslig, støvfri og medfører lite bråk, og området kan brukes rett etter et vi er ferdige. Ca. 100 m² løftes/stabiliseres per dag.

Metoden er også ideell til å kun stabilisere gulv og fylle hulrom under gulvet. FloorLift-metoden har med seg alt nødvendig utstyr i en lastebil (unntatt strøm). To til tre mann betjener utstyret og utfører løftingen.

For mer informasjon om godkjenning og andre detaljer, se teknisk informasjon.

 

Forundersøkelse og tilbud

For å kunne gi et tilbud på oppretting, trenger vi nødvendig informasjon om bygget og setningene. Blant annet måling med laser som viser hvor og hvor mye gulvet og taket det har sunket. Takmålingene sier noe om hvordan veggene har satt seg. Har dere slike rapporter, finn dem gjerne frem, kan vi bruke inntil en halvtime på å vurdere dokumentene kostnadsfritt.

Dersom dette ikke er blitt gjort, ta kontakt med oss. Vi tilbyr en slik forundersøkelse med tilhørende rapport. Ved hjelp av et boroskop, som er et kamera på enden av en lang stang, kan vi også kikke under betonggulvet for å se om vi kan se noe om forholdene under gulvet. Det er imidlertid noe begrenset hvor mye vi kan kartlegge av evt. hulrom under gulvet. Dersom det er varmekabler eller vannbåren varme i gulvet, må disse merkes opp før vi kommer, slik at vi ikke borer igjennom disse. Rørtegninger er en fordel å skaffe. Om bygget er satt opp før år 2000, skal kommunen ha en kopi av rørtegninger som det bare er å spørre etter.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å bore gjennom eventuell radonduk for å kunne komme til under gulvet.


Sesong og priser

Høysesongen for oppretting varer fra påske frem til september, og lavsesongen varer fra 1. januar og frem til påske. Prisene og ventetidene justerer seg deretter, så om det er ønskelig å få utført arbeidet så rimelig som mulig, er det lurt å legge opp til oppretting om vinteren eller så tidlig på våren som mulig.


Oppretting og ansvar

Ved jekking må det på forhånd graves jekkesjakter ihht tegninger som vi vil sende. Vinduer må holdes åpne, fordi veggene vil i prosessen bevege noe på seg. Da er det en fordel at vinduene ikke havner i klem.

Grunnet arbeidets natur trenger vi å kunne gå inn med arbeidstøy som ikke er helt rene. Derfor er det viktig at sårbare overflater på gulv er dekket til på forhånd.

Setningsskader kan gi følgeskader, som sprekkdannelser i vegger og gulv, og skader på rør. Det er derfor en risiko at skum kan trenge inn gjennom slike sprekker i rør, og dermed tette rørene. Slik tetting er følgeskader av den opprinnelige setningsskaden, og derfor ikke noe vi dekker. Risikoen for å måtte reparere slike følgeskader bør derfor tas høyde for ved beregning av kostnadene for oppretting.


Vurderer du å kjøpe et hus med setningsskader?

Det som er viktig i første omgang, før du kjøper, er å sjekke om det er blitt fuktskader som følge av setningene. Setninger kan gi sprekker der fukt kan trenge igjennom. Dette kan være svært dyrt å få reparert, og er ikke noe vi gjør.

Vær klar over at vår metode kun stabiliserer ned til 1 til 1,5 meters dybde. Dersom det er pågående setninger som foregår under dette nivået, kan det hende at huset vil synke igjen etter at vi har vært der. Vi kan i så fall komme tilbake igjen etter en stund og løfte på nytt, noe vi har gjort ved flere anledninger. Om du vil være helt sikker på at huset ikke setter seg noe videre, er eneste mulighet å pele til fjell. Dette er svært dyrt, og er ikke noe vi tilbyr.