Bruksområder


Bruksområder for FloorLift™

Stabilisering av grunnen — HusløftingIndustrilokalerStabilisering av grøftekanterKomprimering av tilbakefylte masserIsolering

Stabilisering av grunnen

Grunnen under bygg skal etter norsk standard være en såkalt gradert fylling. Det vil si at nederst er det større steiner, og dette laget med steiner er dekket med en duk. På denne duken legges et lag med noe mindre steiner, igjen dekket over med en duk. Øverst er det typisk pukk. Dukene gjør at pukken ikke sildrer ned mellom de mindre steinene under. Slik holder fyllingen seg stabil, og bygget står støtt.

I praksis ser vi at grunnarbeidet ikke gjøres på denne måten. Noen ganger kan det være fylt med organisk materiale, noe som vil råtne og falle sammen over tid. Videre kan duken mellom lagene ikke være lagt, eller at fyllingen har en utilstrekkelig dybde og komprimering.

Vårt ekspanderende materiale vil fylle inn alle hulrom på sin vei, og dermed binder sammen steinene. De vil deretter ikke kunne sildre ned mellom de større steinene. På denne måten kan vi stabilisere grunnforholdene i det området vi bruker vårt ekspanderende materiale. Materialet er like sterkt som isopor og isolerer tilsvarende.

Husløfting

Det vanligste bruksområdet vårt er å løfte hus og betongkonstruksjoner. Det plasseres ut jekker under ytterveggen for ca. hver 3. meter. Ringmuren med yttervegger jekkes til ønsket nivå mens betonggulvene på innsiden løftes med ekspanderende materiale. Det er mulig å overløfte bygningen for å kompensere for eventuelt fremtidige setninger dersom det antas å skulle synke mer i kommende år. Det er viktig å vite om rør eller annet som ligger i bakken under bygget, så vi ikke borer i dette eller det ekspanderende materiale trenger seg inn.

Industrilokaler

FloorLift™ kan og benyttes ved større arealer. Betonggulvet løftes til ønsket nivå ved hjelp av ekspanderende materiale og kontinuerlig overvåkning med laser. I noen tilfeller er det ønskelig å også løfte konstruksjonen. Det kan gjøres ved hjelp av jekker under fundamenter eller datastyrt injisering med vår samarbeidspartner.

Stabilisering av grøftekanter

Det ekspanderende materialet kan benyttes til å sikre bratte grøftekanter under utgraving. Fra toppen av bakken injiseres det en mengde ekspanderende materiale for å binde sammen massene i det øverste sjiktet. Deretter kan det graves ut for eksempel en meter og det injiseres på ny mer ekspanderende materiale for å stabilisere massene. På denne måten kan vi motvirke utrasing av masser mens det graves ut lag for lag.

Komprimering av tilbakefylte masser

Der det er vanskelig å komme til med komprimeringsutstyr, eller å tilbakefylle lik mengde masse som ble fjernet, kan det ekspanderende materiale fylle det som er igjen av hulrom og komprimere massene. Dette er for eksempel en grei metode der det er byttet ut rør eller ledninger på mindre tilkommelige steder.

Isolering

Materialet er like sterkt som isopor og isolerer tilsvarende. Det er derfor godt egnet til å underisolere betonggulv. Vi har også hatt tilfeller der gnagere har gnaget bort isoporen og dannet rom under betonggulvet. Det ekspanderende materiale kan gjenfylle disse rommene og kanalene etter gnagere.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om FloorLift™ og hva vi kan hjelpe deg med.