Taksering med utgangspunkt i FloorLift™


For nøyaktig pris er det nødvendig å vite hvordan grunnen under setningen ser ut. Vi må i de fleste tilfeller foreta en befaring hvor vi nivellerer setningene og får så mye informasjon om objektet som mulig.

Vi kan for eksempel bore noen små hull gjennom gulvet og sjekke gulvtykkelsen og hva som er, eller ikke er, under gulvet. Til dette benyttes et endoskop – et slags periskop som tres ned i hullet.

Dersom undersøkelsen viser at vi kan gi en fast pris for løfting av gulv eller oppretting av hus, så gjør vi det.

Dersom undersøkelsen ikke kan gi nok informasjon til å gi fast pris, gir vi en pris basert på erfaring og hvor mye masse som går med til opprettingen.