Forsikringsansvar ved setningsskader


Når det gjelder hvem som kan ha forsikringsansvar ved setningsskader må man som regel skille på hvorvidt det er et nytt eller gammelt hus man har med å gjøre.

Nye hus

For nye hus har prosjekterende firma, utbygger eller grunnentreprenør et ansvar. Ofte er ikke fyllingen utført slik den skulle og da er det ofte grunnentreprenørenes ansvarsforsikring som dekker oppretting av huset. Det kan også være kommunen som har gitt tillatelse til å bygge på et område som ikke er egnet for boligbygging og dermed har de at ansvar for setningen.

Eldre hus

For eldre hus dekker sjeldent forsikringen skader som skyldes problemer med grunnen under ringmuren hvis skaden skyldes annet enn rørbrudd eller flom. Derimot kan de dekke skader som blir påført huset i forbindelse med opprettingen.

Vennligst kontakt ditt forsikringsselskap for spørsmål vedrørende forsikringsansvaret i ditt spesielle sakstilfelle.