FloorLifts personvernerklæring


Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan FloorLift™ Norge AS (heretter «vi», «oss» eller «vår»), org. nr. 994 444 824, samler inn og bruker personopplysninger om deg (heretter «du», «deg» eller «din») og informerer om dine rettigheter. Dette er informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg fra vår nettside og gjennom annen kontakt vi har med deg.

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

Vi er opptatt av, og forplikter oss til å beskytte personvernet til våre kunder og besøkende på vår nettside. Under følger en forklaring på hvordan og hvorfor vi samler inn data om våre kunder, samt brukerne av nettsiden vår, samt til hvilket formål vi benytter denne informasjonen.

Behandlingsansvarlig

FloorLift™ Norge AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av dine personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse.

Formålet

Vi benytter personopplysninger for å kunne administrere forholdet til våre kunder og leverandører, finne tilbake til involverte parter i tidligere prosjekter og håndtere fakturaer.

Programvaren vi benytter er FileMaker. Videre bruker vi PowerOffice Go som regnskapssystem, hvori det lagres kun den informasjonen som er nødvendig for å sende fakturaer.

I noen tilfeller skriver og lagrer vi en oppsummering av innholdet i en telefonsamtale, epost- eller tekstmeldingskommunikasjon i loggen vår. Dette er nødvendig for at vi internt skal kunne vite hva som vi er blitt enige om med kundene.

Vi benytter ikke dine personopplysninger til å sende deg nyhetsbrev.

Det rettslige grunnlaget

Vi behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningslov for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg eller inngå en slik avtale.

I tillegg vil vi i enkelte tilfeller behandle dine personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, eksempelvis etter bokføringsloven.

Opplysninger som behandles

Følgende personopplysninger registreres og benyttes i våre systemer:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Postadresse
  • Firmatilhørighet
  • Tilknytning og roller i forskjellige oppdrag
  • Eventuell annen informasjon som du oppgir i kontakt med oss
  • Meldinger
  • Kilde for henvendelse

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.

Hvor opplysningene hentes fra, og frivillighet

Når du er kunde eller bruker hos oss vil vi innhente personopplysninger om deg i hovedsak fra deg selv, blant annet i den grad dette er nødvendig for å overholde vår avtale med deg og det regelverk som gjelder.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Vi benytter ikke cookies på nettsidene våre.

Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med en forespørsel om å bli kontaktet av oss. Det er også frivillig å oppgi opplysninger over telefon eller epost.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Hvor opplysningene lagres

Opplysninger som samles inn i forbindelse med driften av virksomheten, lagres på egen server som driftes av FileMakerHost.com. Vi lagrer personopplysningene på servere i Tyskland.

Tredjeparter

Vi vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter, dersom din kontaktinformasjon er nødvendig for en tredjepart som er engasjert av oss, for eksempel regnskapsførere eller underleverandører av tjenester som er nødvendige for gjennomføring av kunderelasjonen. Dersom vi eksempelvis med kundens samtykke engasjerer en takstmann til et oppdrag, vil vi oppgi kundens kontaktinformasjon med navn, telefonnummer, adresse og epost for at takstmannen skal kunne formidle og innhente nødvendig informasjon fra kunden.

I slike tilfeller vil ditt personvern sikres gjennom avtale med databehandleren (tredjeparten).

Sletting og arkivering

Ettersom det er bygninger vår kjernevirksomhet handler om, vil kontaktinformasjonen vi samler inn være aktuell så lenge bygget består. Om vi får vite at et bygg vi har jobbet på blir revet, vil vi slette kontaktinformasjonen til dem som kun har vært kunder for det aktuelle bygget. Ønsker du å bli slettet fra vår database? Last ned vår sletterekvisisjon her.

Rettighetene til den registrerte, og jurisdiksjon

Som behandlingsansvarlig plikter FloorLift Norge AS å informere sine registrerte om hvordan vi behandler personopplysninger i vår virksomhet. FloorLift™ Norge AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside:

www.datatilsynet.no

Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger FloorLift™ Norge AS behandler blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Kontaktinformasjon for slike henvendelser finner du nederst i denne erklæringen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med regelverket kan du også rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Sikring av opplysningene

Vi benytter standard kryptering for å sikre opplysninger i databaser. Papirarkivet befinner seg på et låst kontor.

Kontaktinformasjon

IT-ansvarlig FloorLift™ Norge AS:

Eystein F R Esbensen

post (alfakrøll) floorlift.no

+47 922 86 825